• Laboratory glassware washer with conductivity monitoring EcoDry function

  EcoDry funksiyasını keçiriciliyə nəzarət edən laboratoriya şüşə qab yuyucusu

  Model: Aurora-2

  EcoDry funksiyasına sahib laboratoriya şüşə qab yuyucusu

  İkiqat səviyyə, inyeksiyaya və inyeksiyaya uyğun deyil

  Hər dövr üçün pipetlər [sayı] 238

  Resurs dəyişkən sürət qızdırıcısı nasosundan səmərəli istifadə

  İzləmə yolu ilə təhlükəsizlik - yuma təzyiqi və sprey qolunun izlənməsi

  Rahat qurutma dəstəyi - EcoDry

 • Laboratory washer with liquid dispensing hot air drying function

  Maye paylama isti hava qurutma funksiyası olan laboratoriya yuyucusu

  Model: Aruora-F2

  İsti havada qurutma funksiyası olan laboratoriya şüşə qab yuyucusu

  ■İkiqat səviyyə, inyeksiyaya və inyeksiyaya uyğun olmayan hər dövr üçün laboratoriya kolbaları [sayı] 144

  ■Mənbə dəyişkən sürət qızdırıcısı nasosundan səmərəli istifadə

  ■Nəzarət yolu ilə təhlükəsizlik - yuma təzyiqi və sprey qolunun izlənməsi

  ■Səmərəli isti hava qurutma